Indien je gebruik maakt van de TrustO oplossingen en aanmeldt via eID, dien je de laatste versie van de eID middleware te downloaden en installeren via https://eid.belgium.be
Si vous utilisez les solutions TrustO et que vous vous inscrivez via eID, vous devez télécharger et installer la dernière version du middleware eID via https://eid.belgium.be
If you use the TrustO solutions and register via eID, you must download and install the latest version of the eID middleware via https://eid.belgium.be

DAZ / DAZ+

Met DAZ kan de verzender niet alleen tegenstelbaar bewijzen dat hij een mail met bijlagen op een "verzegelde" manier verzonden heeft naar een e-mailadres, maar ook welk IP adres aan de kant van de ontvanger de bewuste mail met bijlagen wanneer geopend heeft.

Met DAZ+ kan de verzender niet alleen tegenstelbaar bewijzen dat hij een mail met bijlagen op een "verzegelde" manier verzonden heeft naar een e-mailadres, maar ook wie bij de geadresseerde partij (de ontvanger) de bewuste mail met bijlagen wanneer geopend heeft.


 

 

DAZ

TrustedMail Logo

DAZ+

TrustedMail Logo
 


Ik lever aan

     
 1. Digitaal
 1.  
 1.  
 


Ik lever af

     
 1. Digitaal
 1.  
 1.  
 
 1. Papier
 1.  
 1.  
 


Ik wil

     
 1. Archief
 1.  
 1.  
 
 1. Document Signing
 1.  
 1.  
 
 1. Time Stamping
 1.  
 1.  
 


Ik laat mij volgende bewijzen geven

     
 1. Identiteit verzender
 1.  
 1.  
 
 1. Identiteit Ontvanger
 1.  
 1.  
 
 1. Bewijs van verzending
 1.  
 1.  
 
 1. Bewijs aan de ontvanger
 1.  
 1.  
 
 1. Bewijs van aanvaarding of opening
 1.  
 1.  
 
 1. Bewijs van weigering
 1.  
 1.  
 
 1. Bewijs noch aanvaarding/weigering
 1.  
 1.  
 
  Ik verzend een DAZ Ik verzend een DAZ+ Terug