FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van de tot op heden meest gestelde vragen (en ons antwoord daarop).

U vindt 2 blokken van vragen:

 1. Conceptuele vragen
 2. Technische vragen

Wordt uw vraag hieronder niet beantwoord, mail ze ons dan via deze link.

Conceptuele vragen:

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

TrustO biedt “Trusted Third Party Services” aan in een onlosmakelijke samenwerking met ministeriële openbare ambtenaren (gerechtsdeurwaarders en notarisssen).

Voor meer informatie over deze services, klik hier

WAT IS TTPO – HET PRINCIPE ACHTER TRUSTO?

Het onder toezicht en vaststelling van een openbaar ambtenaar laten attesteren van (het gebruik van) elektronische documenten in het algemeen, en het elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun storage, door onder meer gebruik te maken van het IATIS (Identificatie-Authenticatie-Timestamping-Integriteit-Storage)-principe.

De “document flow” die bedoeld wordt, betreft de ‘end to end’ werking: namelijk van papier en digitaal naar digitaal enerzijds en van digitaal naar papier anderzijds.

Dergelijke ambtenaar neemt de functie op zich van Trusted Third Party Officer (TTPO). Lees meer

WIE KAN TTPOFFICER WORDEN?

In België: alle gerechtsdeurwaarders, notarissen én de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst ICT (Fedict) die het IATIS-principe toepassen, kunnen aangesloten worden op het TrustO platform.

KAN IK MIJN EIGEN TTPOFFICER AANDUIDEN?

U kan met een gerechtsdeurwaarder of notaris van uw keuze werken (op voorwaarde dat die het IATIS-principe toepast en zich aansluit op het TrustO platform.

Technische vragen:

WAT ZIJN DE MINIMUMVEREISTEN WAAROVER PC'S MOETEN BESCHIKKEN OM TRUSTO TE GEBRUIKEN?

De TrustO-applicatie maakt gebruik van de JavaScript-technologie, die geconfigureerd en geautoriseerd moeten worden in de webbrowser.

De minimumvereisten waarover de PC's moeten beschikken om de Java-applicatie te kunnen gebruiken, zijn als volgt:

 

 • Windows XP service pack 3 of hoger
 • Java Run-time (JRE SE) versie 1.7 laatste update.
  De link om Java te installeren is: www.java.com
  In geval van een 64 bits windows, moeten beide versies  JAVA 32 bits en JAVA 64 bits geinstalleerd worden.
   
 • Een eID-kaartlezer met bijhorende driver.

  Vergeet niet om EERST de kaartlezer aan te sluiten op de PC.

 

WELKE EID KAARTLEZER MOET IK GEBRUIKEN VOOR TRUSTO?

De meeste modellen zijn automatisch geconfigureerd door Windows : bv. Omnikey modellen zoals 3021 of 3121 zijn plug & play.

Sommige modellen eisen hun eigen specifieke driver. In dat geval: bekijk de handleiding van de kaartlezer zelf.

In geval van een “built-in” kaartlezer in een laptop: maak geen gebruik van een tweede externe kaartlezer!

Voor het TrustO platform mag geen eID-middleware worden geïnstalleerd.
Het TrustO platform heeft dit reeds voor u gedaan en kan zelfstandig met de kaartlezer communiceren.

Een kaartlezer moet op iedere PC correct worden geïnstalleerd met de bijhorende driver.

Er kan maar één kaartlezer per PC worden geïnstalleerd.

Als er meerdere kaartlezers zijn geïnstalleerd, zal de applicatie niet werken.

Een kaartlezer wordt via een USB-poort verbonden met een PC.

ZIJN ER NOG ANDERE HARD- EN SOFTWAREVEREISTEN (BROWSER, NETWERK, BEVEILIGING)?

De webbrowsers in de onderstaande tabel worden ondersteund al naargelang de versie en het besturingssysteem.

De TrustO-oplossing via webbrowser ondersteunt:

Operating system Browser
Microsoft Windows XP (+SP3) IE10+
FF19+
   
 
Seven IE10+
FF19+

 

De protocollen HTTP en HTTPS worden gebruikt.

De netwerkconfiguratie van de klant moet dat mogelijk maken.

De firewalls van de klant moeten zodanig worden geconfigureerd dat de toegang vanaf de computer beperkt is tot de URL's van de TrustO-applicatie.

Alle PC's die de klant gebruikt, moeten vrij zijn van virussen, spyware en malware en moeten over antivirus-, antispyware- en antimalwaresoftware beschikken.

 

 • Die software moet werken (zonder evenwel de TrustO-applicatie tegen te houden).
 • Ze moet up-to-date zijn en regelmatig worden bijgewerkt.