Indien je gebruik maakt van de TrustO oplossingen en aanmeldt via eID, dien je de laatste versie van de eID middleware te downloaden en installeren via https://eid.belgium.be
Si vous utilisez les solutions TrustO et que vous vous inscrivez via eID, vous devez télécharger et installer la dernière version du middleware eID via https://eid.belgium.be
If you use the TrustO solutions and register via eID, you must download and install the latest version of the eID middleware via https://eid.belgium.be

AOD als bedrijf

AOD  

AOD (Alpha Omega Direct) is een Belgische vennootschap die in 2009 opgericht werd. 

Zij biedt vertrouwensdiensten (trusted services) aan in een onlosmakelijke samenwerking met openbare ministeriëleambtenaren. Dit uniek vernieuwend concept heet:

 

TrustO    

De openbare ministeriële ambtenaren die deel uitmaken van dit concept noemen we 

Trusted Third Party Officers (TTPO)

In België zijn dat de gerechtsdeurwaarders en notarissen. 
Ook de federale overheidsdienst ICT (Fedict) kan deze rol vervullen.

UNIEK AAN DE STATUTEN VAN AOD IS DAN OOK DE VOLGENDE BEPALING:

“… De vennootschap heeft tot doel het (doen) verrichten/aanbieden van Trusted Third Party services/diensten, in samenwerking met openbare ambtenaren/trusted third party officers, afgekort TTPO (o.a. gerechtsdeurwaarder/notaris), door gebruik te (laten) maken van (de) noodzakelijke trustbouwstenen en andere hulpmiddelen ten behoeve en ter bescherming, rechtszekerheid , tegenstelbaarheid en garantie van het elektronisch verkeer (identificatie, authenticatie, timestamping, integriteit, storage, digitale handtekening, digitale en hybride originaliteitsherkenning-en bevestiging,…)."

 

VAN WAAR KOMT DE NAAM AOD (ALPHA OMEGA DIRECT)?

Van Alpha naar Omega, van het begin naar het einde van het Griekse alfabet, is een metafoor voor de “end to end” documentenstroom: 

AOD volgt met TrustO op volledig controlerende lijn een documentbeweging van het begin tot het einde, zowel op het niveau van de deelnemende partijen als op het niveau van het document.

Het streven naar minder bedrijfskosten, zowel qua personeel, materiaal als archief, gekoppeld aan de zich manifesterende Europese en internationale roep naar milieuvriendelijke werkmethoden die onze ecologische voetafdruk beperken, is een voldoende motivatie om “the digital way” verder uit te diepen in al haar facetten.

Daarbij dient echter een oplossing gevonden te worden voor de achillespees van het digitale verkeer, met name de beveiliging.

“TRUST”

Trust wordt hoe langer hoe meer een sleutelwoord in het digitale verkeer.

"Hoe kunnen gebruikers van de digitale weg een rechtszekerheid en tegenstelbare rechtsgeldigheid verkrijgen, een gevoel van vertrouwen omtrent de te versturen en/of te ontvangen documenten?"

"Waar ligt het kantelmoment tussen een commerciële aanpak gekoppeld aan en/of aangevuld met objectieve authenticiteit?"

 

Vanuit deze bekommernis is het “Trusted Third Party Officer” of TrustO concept ontstaan.

Deze “change of mind” naar een digitaal of elektronisch verkeer dient bovendien op een evolutieve manier te verlopen.

Men kan niet van vandaag op morgen alles en iedereen verplichten over te schakelen van een papieren naar een digitale organisatie.

Het TrustO concept is dan ook een digitaal alternatief dat de brug maakt tussen de papieren en de digitale wereld.

Tenslotte mag men het onderscheid tussen “trust” en beveiliging niet uit het oog verliezen. Beveiliging is slechts een “olympisch” minimum.

Trust daarentegen is het onder toezicht van een openbaar ministerieel ambtenaar (TTPOfficer) vaststellen dat het “juiste technische beveiligingsinstrument” door de “juiste persoon” op het “juiste moment” in de “juiste omgeving” gelinkt wordt.