Indien je gebruik maakt van de TrustO oplossingen en aanmeldt via eID, dien je de laatste versie van de eID middleware te downloaden en installeren via https://eid.belgium.be
Si vous utilisez les solutions TrustO et que vous vous inscrivez via eID, vous devez télécharger et installer la dernière version du middleware eID via https://eid.belgium.be
If you use the TrustO solutions and register via eID, you must download and install the latest version of the eID middleware via https://eid.belgium.be

FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van de tot op heden meest gestelde vragen (en ons antwoord daarop).

U vindt 3 blokken van vragen:

 1. Conceptuele vragen
 2. Technische vragen
 3. Gebruik van de IDbox via TrustO
 4. Gebruik van de eBox via TrustO
 5. Opmerkingen of klachten

Wordt uw vraag hieronder niet beantwoord, mail ze ons dan via deze link.

Conceptuele vragen:

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

TrustO biedt “Trusted Third Party Services” aan in een onlosmakelijke samenwerking met ministeriële openbare ambtenaren (gerechtsdeurwaarders en notarisssen).

Voor meer informatie over deze services, klik hier

WAT IS TTPO – HET PRINCIPE ACHTER TRUSTO?

Het onder toezicht en vaststelling van een openbaar ambtenaar laten attesteren van (het gebruik van) elektronische documenten in het algemeen, en het elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun storage, door onder meer gebruik te maken van het IATIS (Identificatie-Authenticatie-Timestamping-Integriteit-Storage)-principe.

De “document flow” die bedoeld wordt, betreft de ‘end to end’ werking: namelijk van papier en digitaal naar digitaal enerzijds en van digitaal naar papier anderzijds.

Dergelijke ambtenaar neemt de functie op zich van Trusted Third Party Officer (TTPO). Lees meer

WAAROM ZOU IK TRUSTO GEBRUIKEN?

Dit unieke concept betekent een meerwaarde voor elke onderneming, organisatie, overheid en burger ongeacht het niveau en de grootte van de administratie. Lees meer
 

WIE KAN TTPOFFICER WORDEN?

In België: alle gerechtsdeurwaarders, notarissen én de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst ICT (Fedict) die het IATIS-principe toepassen, kunnen aangesloten worden op het TrustO platform.

KAN IK MIJN EIGEN TTPOFFICER AANDUIDEN?

U kan met een gerechtsdeurwaarder of notaris van uw keuze werken (op voorwaarde dat die het IATIS-principe toepast en zich aansluit op het TrustO platform).

Technische vragen:

WAT ZIJN DE MINIMUMVEREISTEN WAAROVER PC'S MOETEN BESCHIKKEN OM TRUSTO TE GEBRUIKEN?

De TrustO-applicatie maakt gebruik-applicatie maakt gebruik van webbrowsers. Wij hebben ons hiervoor gealigneerd op de door de overheid gebruikte webbrowsers. Deze zijn :

 • Chrome : klik hier voor de download van Chrome
 • Mozilla : klik hier voor de download van Firefox
 • Edge : klik hier voor de download van Edge

Wij raden u aan hiervan de laatste of de voorlaatste versie te gebruiken daar oudere versies niet over sommige laatste technologische mogelijkheden beschikken.
U kan nagaan over welke versie u beschikt :

 • Klik op de drie puntjes ( rechts bovenaan uw browser )
 • Ga naar “Instellingen”
 • Check daar de versie

U kan eventueel opteren voor een automatische actualisering van de browser

HOE KAN IK MIJ AUTHENTICEREN VOOR HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN?

TrustO laat toe om zich te identificeren via :

 • eID
 • Itsme

Wenst u gebruik te maken van de eID dan hebt u nodig :

 • De pin-code van uw eID
 • Een kaartlezer :
  • U kan de software voor het gebruik van de software hier downloaden.
  • Hier kan u de gebruikershandleiding voor deze installatie terugvinden
 • Een smartphone
 • De app op uw smartphone. Deze is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

U zal zich dan éénmalig moeten ‘authenticeren’.
Dit kan met je :

 • eID en een kaartlezer
 • bankkaart en je kaartlezer van de bank
 • Klik hier om van start te gaan met ‘itsme’

HOE KAN IK MIJN DIGITALE TOESTEMMING HERROEPEN?

Als ik mijn eerder gegeven toestemming voor bvb de eBox wil wijzigen dan kan dat op de volgende link.

U hebt hiervoor uw eID en uw kaartlezer nodig.

toestemming_herroepen_1.png

toestemming_herroepen_2.png

Gebruik van de IDbox via TrustO:

Elke persoon in de wereld heeft vanaf nu één unieke digitale woonplaats

Je eigen beveiligde digitale woonplaats, waar iedereen alle documenten naartoe kan sturen. Op elk moment van de dag of week. Omdat jij dat zo wil. Inbegrepen de documenten afkomstig van de overheid, vermits we jouw overheids “my e-box” mee hebben geïntegreerd.  De digitale vervanger van de klassieke fysieke brievenbus aan jouw voordeur. Wij noemen het graag jouw persoonlijke “IDbox”.

Als je verandert van woonadres, moet je telkens jouw adresverandering bij de gemeente aangeven en vervolgens iedereen daarvan verwittigen. Vanaf nu hoeft dit niet en nooit meer. Ook als je verhuist naar het buitenland.

Met jouw unieke en beveiligde digitale woonplaats hoef je dit maar éénmaal in jouw leven meer te doen. Deel je IDbox-adres éénmalig met iedereen waarvan je vindt dat die jou moet kunnen bereiken, zodat zij hun documenten, facturen, contracten, enz… eenvoudig, goedkoop en digitaal naar jou kunnen zenden.


 

Hoe kan ik mijn iDbox gebruiken?

Je kan jouw IDbox slechts gebruiken en openen door gebruik te maken van jouw eID pincode of via Itsme zodat je je kan identificeren/authenticeren. Alleen jij kan er dus in. Veiligheid vóór alles...

Jouw IDbox is altijd (24u/24 en 7d/7) en van overal bereikbaar, zowel voor de verzenders als voor jezelf. Alles wat er in toekomt, blijft historisch opgeslagen. Geen enkele discussie is nog mogelijk of, wanneer, van wie en wat je hebt ontvangen. Alle ontvangen zendingen blijven raadpleegbaar in jouw ontvangstarchief, mét een juridische tegenstelbare bewijswaarde, in het geval je dat nodig hebt.

Maar jouw IDbox heeft ook een beschermde archieffunctie, waarmee je alles naar eigen goeddunken  overzichtelijk kan klasseren en terug vinden (persoonlijke identiteits-gezondheids-huwelijksdocumenten, contracten, rekeningen, intellectuele eigendomsbewijzen, enz..).

Bijkomend geeft jouw IDbox-abonnement ook de mogelijkheid om zelf documenten, vanuit jouw gebruikelijke emailadres, al dan niet aangetekend, te verzenden naar anderen. Telkens met een authentiek en juridisch tegenstelbaar bewijs van verzending én ontvangst.

Jouw IDbox-abonnement heeft zelfs een component, waarmee je onmiddellijk hulp kan inroepen indien je tijdelijke en zelfs structurele betaalproblemen kent. Waardoor je aanmaningen en kosten kan vermijden. En je ontzorgt kan worden van deze problemen.


 

Wat kost een idbox-abonnement?

Jouw basis IDbox-abonnement is bovendien goedkoop want het kost slechts….  2 EUR/m (= 24 EUR/jaar)
 

Gebruik van de eBox via TrustO:

Waar kan ik mijn eBox consulteren?

Je kan jouw eBox consulteren via www.trusto.be of via elke andere erkende aanbieder van deze consultatiemogelijkheid of via de eBox van de overheid op www.myebox.be. Dezelfde linken naar al jouw documenten zijn via deze wegen consulteerbaar.

Hoe kan ik mijn instemmingen voor de eBox consulteren en/of wijzigen?

Jouw eBox instellingen en toestemmingen kan je beheren via deze link. Je kan hier eveneens jouw toestemmingen intrekken. Ben je in jouw eBox bij TrustO, kan je via “eBox profiel wijzigen” (links bovenaan) jouw instellingen en toestemmingen wijzigen.

Wat is de rol van TrustO in de terbeschikking stelling van documenten?

TrustO geeft u een zicht op de door de Document Sender (= de aanmaker van het document) verstuurde berichten. De Document Sender draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door hem in de eBox gepubliceerde berichten.
TrustO zal – als ambassadeur van de eBox – zowel de document verzenders (DS) als de bestemmelingen van de eBox (burgers en ondernemingen) voortdurend blijven aanzetten/aanmoedigen om het gebruik van de eBox te stimuleren.

Welke is de bescherming van jouw gegevens en de toegang tot jouw persoonlijke eBox?

Je kan niet zomaar in jouw streng beschermde eBox. Wanneer je jouw documenten wil gaan consulteren, zullen er identiteitscontroles (= strong authentication) gebeuren via het gebruik van eID of itsme. Jouw overheidsdocumenten worden door TrustO niet bijgehouden, tenzij je beslist deze zelf op te slaan in jouw TrustO archief. Zodra je jouw TrustO account gebruikt, vervalt de sessie automatisch na 20 minuten inactiviteit.

Is er een garantie van TrustO dat zij geen toegang hebben tot jouw gegevens in mijn eBox noch dat zij gegevens van mij bewaren in het kader van de eBox toegang?

TrustO is een zeer beveiligde omgeving die volledig onder toezicht en vaststelling staat van een gerechtsdeurwaarder (= TTPOfficer). Volgende garanties geniet je:
• TrustO als platform heeft op geen enkele manier toegang tot jouw documenten in uw eBox
• Hetzelfde geldt voor alle werknemers, aangestelden en onderaannemers van TrustO
• Alle activiteiten worden gelogd onder toezicht en vaststelling van de gerechtsdeurwaarder
    • Deze logactiviteiten zijn de enige gegevens die worden bewaard.

Hoe gaat TrustO om met de privacy van mijn gegevens?

TrustO voldoet volledig aan de AVG (GDPR) eisen (zie ook hoger in deze disclaimer). Moest je twijfelen of bepaalde onregelmatigheden opmerken, dan dien je deze onmiddellijk te melden aan onze Data Protection Officer (DPO) op diens e-mailadres : DPO@TrustO.eu. Je zal vervolgens spoedig gecontacteerd/geïnformeerd worden.

Welke andere diensten worden aangeboden door TrustO?

TrustO biedt verschillende diensten aan: Oplossingen


 

Hoe kan ik credits aankopen?

Voor onze members maken we in tegenstelling tot free users gebruik van Credits (CTS) als betaalmiddel  voor onze betalende oplossingen. Als member geniet je bovendien van meer gebruiksmogelijkheden en belangrijke staffel-kortingen.
 
Hoeveel CTS een DAZ of een DAZ+ kost, kan je hier terugvinden
 
Aangekochte CTS hebben geen geldigheids-vervaldatum.

Opmerkingen of klachten over AOD TrustO?

AOD TrustO hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Elke dag staan de personeelsleden van AOD TrustO klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden. Maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Voor het rechtzetten van fouten of hebt u vragen dan kunt u steeds terecht bij onze helpdesk. Krijgt u daar echter geen gehoor, dan kunt u een klacht indienen. Onze klachtencoördinator zet de fout dan recht of stelt u een oplossing voor. Dankzij uw klacht kan OAD TrustO gelijkaardige klachten voorkomen en zijn werking en dienstverlening verbeteren. Kortom: Klachten over onze dienstverlening? ... Laat het ons weten

WIE KAN EEN KLACHT INDIENEN?

Elke persoon, onderneming of instelling die gebruik maakt van de dienstverlening van AOD TrustO kan een klacht indienen.

WELKE KLACHTEN KAN JE INDIENEN?

Je kunt een klacht indienen:

 • over de diensten en/of producten van AOD TrustO
 • over de kwaliteit ervan
 • over de behandeling van een aanvraag

WELKE KLACHTEN WORDEN NIET AANVAARD?

Deze klachten worden niet aanvaard:

 • anonieme klachten
 • klachten die niet gemotiveerd zijn; er moet een belang worden aangetoond
 • klachten over feiten die meer dan één jaar oud zijn.

HOE DIEN JE EEN KLACHT IN?

WAT GEBEURT ER MET JE KLACHT?

U ontvangt een ontvangstbevestiging met een uniek registratienummer. Binnen 30 kalenderdagen ontvangt u:

 • een gemotiveerd antwoord of
 • een rechtzetting of
 • een oplossing.